Ulkomaankaupan ja matkustuksen johtava satama

Tallinkin Megastar ja Eckerö Linen Finlandia -alukset Helsingin Länsiterminaali 2:lla.

Helsingin Sataman kautta Suomeen virtaa elinvoimaa: työpaikkoja, työvoimaa, kaupallista toimintaa ja mahdollisuuksia. Vienti tuo Suomeen vaurautta, tuonti hyvän arjen aineksia. Meri myös yhdistää ja satama on portti Suomesta maailmalle.

Helsingin Satama on Suomen johtava ulkomaankaupan yleissatama. Kaikkiaan tavaraa sataman kautta kulki vuonna 2021 yhteensä 14,4 miljoonaa tonnia. Viennin pääartikkeleita ovat metsäteollisuustuotteet, koneet ja laitteet, tuonnissa korostuvat päivittäistavarakaupan tuotteet. Koronan aikana korostui Helsingin Sataman merkitys tavaralogistiikan ja Suomen huoltovarmuuden tärkeänä solmukohtana.

Helsingin Satama luo sujuvat puitteet Tallinnaan, Tukholmaan ja Travemündeen suuntautuvalle säännölliselle linjaliikenteelle sekä kansainväliselle risteilyliikenteelle. Matkustusrajoitukset ovat vuosina 2020 – 2021 vähentäneet Sataman kautta kulkevaa laivamatkustusta, mutta Euroopan mittakaavassa Helsinki on yhä erittäin vilkas ulkomaanliikenteen matkustajasatama. Vuonna 2021 Helsingin sataman kautta kulki 3,7 miljoonaa matkustajaa.

Helsingin Satama palvelee pääkaupunkiseudun ja koko maan elinkeinoelämää ja hyvinvointia. Helsingin satamatoiminnalla on myös huomattavat positiiviset vaikutukset talouteen ja työllisyyteen.

Tutustu Helsingin Sataman vaikuttavuuteen tarkemmin.
Tutustu Helsingin Satamaan ja sen palveluihin.