Sataman kehittämisohjelman myötä liikennettä keskitetään Länsisatamaan ja Katajanokalle

Infograafi jossa kerrotaan, että pääkaupungin ja sataman kehittäminen kulkevat käsi kädessä.

Helsingin Satamalle on tärkeää varmistaa kannattava kasvu pitkällä aikavälillä ja olla toimiva osa Helsinkiä. Sataman kehittämisohjelma antaa kehitykselle suuntaviivat. Kaupunginhallituksen myönteinen ennakkokanta käynnistää kehittämisohjelman varsinaisen suunnittelun ja toteutuksen.

Kolmen vuoden ajan on tehty pormestarin toimiohjeen mukaisesti skenaariotyötä ja selvityksiä satamatoimintojen uudelleenjärjestämiseksi Helsingissä.

Kaupungin ja Sataman yhteisessä laajassa valmistelussa päädyttiin vaihtoehtoon, jossa Tallinnaan suuntautuva matkustajalaivaliikenne keskitetään Länsisatamaan ja Tukholman liikenne Katajanokalle.

  • 2021 tammikuun lopulla Helsingin Kaupunginhallitus teki periaatepäätöksen satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa. Sen pohjalta valmisteltiin kehittämisohjelmakokonaisuus.
  • Helsingin Sataman hallitus hyväksyi kehittämisohjelman lokakuussa ehdollisena kaupunginhallituksen positiiviselle kannalle.
  • Kaupunginhallituksen myönteinen ennakkokanta kehittämisohjelmaan saatiin tammikuussa 2022.

Laajamittaisia uudelleenjärjestelyjä

Kehittämisohjelma antaa suuntaviivat pitkälle tulevaisuuteen ja mahdollisuuden kehittää satamatoimintaa kannattavasti.

Sataman kehittämisohjelmaan sisältyy eri satamanosia koskevia toimintojen uudelleenjärjestelyjä ja sen toteuttaminen tulee kestämään lähes 10 vuotta.

• Tallinnaan suuntautuva matkustajalaivaliikenne keskitetään Länsisatamaan.
• Tukholman liikenne keskitetään Katajanokalle.
• Länsisatamassa ja Katajanokalla toteutetaan muutoksia alueisiin ja terminaaleihin.
• Länsisatamasta Länsiväylälle rakennetaan sataman ajoneuvoliikenteelle satamatunneli.

Lue lisää Helsingin Sataman kehittämisohjelmasta.