Helsingin Satama Oy:n hallitus

Helsingin Satama Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. Vuonna 2021 hallitukseen kuuluivat:

Puheenjohtaja

Matti Parpala, joulukuun 2021 loppuun saakka
Vuoden 2022 alusta hallituksen puheenjohtajana aloitti Wille Rydman.

Varapuheenjohtaja

Jaana Aaltonen, 1.9.2021 saakka
Otso Kivekäs, 1.9.2021 alkaen

Jäsenet

Heikki Allonen
Ilpo Haaja, 1.9.2021 saakka
Minna Haapala
Pekka Helin
Mari Holopainen, 1.9.2021 saakka
Pia Kopra, 1.9.2021 saakka
Teija Makkonen, 1.9.2021 alkaen
Taru Reinikainen, 1.9.2021 alkaen
Tuula Saxholm

Esittelijä
toimitusjohtaja Ville Haapasaari
Sihteeri
johtaja (talous, ICT ja kehittäminen) Pekka Meronen