Uudet pysäköintipalvelut helpottamaan laivamatkalle lähtöä

Satamaparkki-kyltti Länsisataman pysäköintitalon sisäänajon yläpuolella.

Länsisataman uusi pysäköintitalo ja pysäköinnin ennakkovarauspalvelu avattiin keväällä sujuvoittamaan laivamatkustusta. Eteläsatamassa ja Katajanokalla terminaalien ravintolapalvelut uudistuivat.

Matkustusrajoitusten jatkuessa suurin osa Helsingin Sataman kautta kulkeneista matkustajista oli työmatkustajia. Matkustuksen kausivaihtelu oli tavallista vähäisempää. Syksyllä vapaa-ajan matkustamisessa voitiin havaita kysynnän elpymisen merkkejä ja myös harvemmin matkustavat alkoivat palata satamiin. Loppuvuodesta koronatilanne ja matkustusrajoitukset kiristyivät jälleen.

Matkustajien terveysturvallisuus fokuksessa

Satamassa jatkettiin mahdollisimman turvallisen matkustamisen edellytysten varmistamista koronapandemian aikana tiiviissä yhteistyössä laivayhtiöiden, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Sisärajavalvonta EU- ja Schengen-alueella covid-19-tartuntatautiepidemian vuoksi päättyi 25.7.2021, mutta alkoi uudelleen 28.12.

Matkustajan terveystodistuksia tarkastetaan puhelimelta.

Sataman vastuulla on mm. matkustajien rajatarkastuksen, terveysneuvonnan ja koronaseulonnan vaatimat fasiliteetit.

 • Jokaiselle terminaalille tehtiin hygienia- ja väljyyssuunnitelma, jossa huomioidaan kattavasti terveysturvalliseen matkustamiseen liittyvät seikat.
 • Tehostettua siivousta ja käsien desinfiointimahdollisuuksien tarjoamista jatkettiin. Terminaaleilla ja sataman sähköisissä viestintäkanavissa tuotiin voimakkaasti esiin terveysturvallisen matkustuskäyttäytymisen ohjeita.
 • Kesän jälkeen matkustuksen vilkastuessa raskaat terveystarkastukset maahan saapuessa ruuhkauttivat terminaaleja. Helsingin sataman johdolla toimintamalleja kehitettiin sujuvammiksi yhteistyössä Sosiaali- ja terveydenhuollon ja rajavartiolaitoksen kanssa. Käyttöön otettiin mm. eri värein merkityt terveystarkastuksen tarkastuslinjat matkustajille.

Matkustajatyytyväisyys hyvällä tasolla

Helsingin Satama kerää kyselytutkimuksilla järjestelmällisesti tietoa matkustajakokemuksesta ymmärtääkseen matkustajia paremmin ja kehittääkseen tiloja ja palveluja vastaamaan matkustajien tarpeita. Poikkeuksellisina vuosina 2020 – 2021 matkustajia on ollut tavallista vähemmän, eikä saadut tulokset ole suoraan verrattavissa aikaisempiin vuosiin. Vähäiset matkustajamäärät ovat jopa heijastuneet positiivisesti matkustuskokemukseen, kun terminaaleilla on ollut tavallista väljempää. Pandemia-aikana tiedonkeruu on myös painottunut koko ajan avoinna olleeseen Länsiterminaaliin 2, missä on korkein asiakastyytyväisyys.

Ystävällinen henkilökunta

Tutkimusten mukaan matkustajat olivat tyytyväisimpiä terminaalihenkilökunnan ystävällisyyteen ja lähtöselvitykseen. Pysäköinnin ja rajallisesti auki olleiden kaupallisten palveluiden tulokset jäivät hieman keskimääräistä alemmaksi. Pysäköinti on osa-alueena kuitenkin parantunut aiempiin vuosiin nähden.

 • Matkustajatyytyväisyyden kokonaisarvosana oli hyvä 4.18 asteikoilla 1-5. (Poikkeuksellisen vuoden takia tulos ei ole täysin vertailukelpoinen edellisen vuoden kanssa. 2020: 4.28)
 • Matkustajakokemusta kuvaava suositteluindeksi NPS oli 41. (Poikkeuksellisen vuoden takia tulos ei ole täysin vertailukelpoinen edellisen vuoden kanssa. 2020: 49)

Palvelukehitys eteni voimakkaasti

Satamassa jatkettiin matkustajapalveluiden kehityshankkeita, ja valmistauduttiin tarjoamaan laivamatkustajille hienoja matkakokemuksia, kun matkustus jälleen elpyy.

Pysäköintipalvelujen taso nousi

 • Länsisatamassa uusi Satamaparkki avasi ovensa helmikuussa 2021 ja sataman pitkäaikainen pysäköinti siirtyi ulkoa pysäköintitaloon. Satamaparkkitalolta on lyhyt matka Länsiterminaali 2 ja Länsiterminaali 1:lle. Pysäköintitalo palvelee ennen kaikkea Länsisataman laivamatkustajia, mutta myös alueen yrityksiä, asukkaita ja alueella vierailevia.
  Lue lisää Satamaparkista.
 • Toukokuussa Helsingin Satama avasi internetissä toimivan pysäköinnin ennakkovarauspalvelu satamaparkki.fi:n. Matkustaminen on stressittömämpää ja vaivattomampaa, kun pysäköinnin Länsisataman Satamaparkissa voi varata etukäteen verkossa.
  Lue lisää pysäköinnin ennakkovarauspalvelusta.
  Satamaparkissa on 18 uusiutuvalla energialla toimivaa sähköauton latauspaikkaa. Ennakkovarattuun premium-paikoitukseen sisältyy mahdollisuus ladata sähköauto veloituksetta. Sähköautoilu on merkittävä keino hillitä liikenteen päästöjä, ja Helsingin Satama haluaa osaltaan edesauttaa sähköautoilun kehitystä.
  Lue lisää latausmahdollisuuksista.
  Pysäköinnin ennakkovarauspalvelun kehittäminen sai lokakuussa Parhaan asiakasteon tunnustuspalkinnon Suomen Customer Experience Professionals järjestöltä.
 • Kesällä Olympiaterminaalilla toimiva pitkäaikaisen pysäköinnin pysäköintilaitos Olympiaparkki aloitti toimintansa sataman sopimuspysäköintikumppanin Aimo Parkin pyörittämänä. Pysäköinti suoraan terminaalin alakerrassa on laivamatkustajille huoleton ja suosittu vaihtoehto.
  Lue lisää Olympiaparkista.

Uusiutuvat ravintolapalvelut ja elämyksellisyys

 • Satama remontoi Olympiaterminaalin ravintolatilat ja Bistro O avautui vappuna 2021 uudistuneena niin ruoka- ja juomatarjonnaltaan kuin tiloiltaan. Ravintolalla on lähes 400 asiakaspaikkaa ja iso terassi merinäköalalla.
  Lue lisää Bisro O:n uudistuksesta.
 • Katajanokan terminaalin 2. kerroksen baari- ja kahvilapalvelut avattiin ennen juhannusta sataman valmistautuessa kesäkauteen.
  Lue lisää Katajanokan ravitntolapalveluista.
 • Terminaaleille tuotiin myös lisää tekemistä ja kokemista lapsille ja aikuisille. Heinäkuussa Katajanokalle avattiin Ville Vikingin leikkipaikka ja Länsiterminaali 2 sai iWall liikuntapelipelipisteen.
 • Kansainvälinen kuvataidetapahtuma Helsinki Biennaali levittäytyi myös Länsisatamaan. Länsiterminaali 2:n tuloaulassa sai kesällä ihailla graffititaiteilija EGSin teosta ”Eilisen ja huomisen saaristo”.
 • Matkustajasatamien infra- ja kiinteistökehityksessä korostui ympäristönäkökohdat
  Helsingin Satama rakensi toisen automatisoidun laivankiinnitysjärjestelmän Länsisatamaan, Länsiterminaali 2 kupeeseen. Kesäkuun lopulla sen otti käyttöön Eckerö Linen MS Finlandia, joka laivapaikkaa käyttää. Entistä nopeamman alusten kiinnityksen ja irrotuksen etu on paikallisen melun ja päästöjen pieneneminen. Nopeat käynnit satamassa myös mahdollistavat aluksille hitaamman ja vähäpäästöisemmän laivamatkan merellä.
  Lue lisää automooringista.
 • Olympiaterminaalin kupeeseen rakennetut maasähköliitännät otettiin käyttöön elokuussa, kun laivamatkustus Tukholmaan jälleen käynnistyi. Maalla tuotetun sähkön käyttö aluksessa vähentää merkittävästi alusten ilmanpäästöjä silloin kun alus on laiturissa.
  Lue lisää maasähköstä Eteläsatamassa.
 • Syksyllä käynnistyi sataman terminaalirakennusten ja Satamatalon energiankäytön tehostamisen projekti, jossa talotekniikkaa optimoidaan ja uusitaan. Projektissa vähennetään energiankulutusta ja lisätään itse tuotetun, uusiutuvan energian määrää. Samalla myös säästyy rahaa ja matkustusmukavuus paranee. Työ alkoi Länsiterminaali 2:sta ja vuonna 2022 niitä jatketaan terminaali kerrallaan Katajanokalla ja Olympiaterminaalilla. Projekti valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.
  Lue lisää energiatehokkuusprojektista.
 • Loppuvuodesta aloitettiin myös Länsisataman Terminaali 2 viereisten laivapaikkojen LJ7 ja LJ8 maasähköliitäntöjen suunnittelu. Toteutukseen hanke etenee vuonna 2022.