Vaikka tavaraliikenne veti hyvin, pandemia painoi koko yhtiön tuloksen tappiolle toisena vuonna peräkkäin

Helsingin satamien matkustajaliikenne pysyi poikkeuksellisen vaisuna vuonna 2021 koronapandemian takia, mutta tavaraliikenteen puolella yllettiin ennätystasolle. Yhtiön liikevaihto oli 68,8 miljoonaa euroa. Tulos jäi selkeästi tappiolliseksi, mutta kokonaisuutena yhtiön taloudellinen asema on kuitenkin edelleen vahva.

  • Liikevaihto 68,8 milj. euroa oli 2,5 % edellisvuotta suurempi.
  • Merkittävimmät tuloerät olivat tavaramaksut (34,0 MEUR), alusmaksut (13,5 MEUR) ja matkustajamaksut (6,7 MEUR).
  • Liikevoitto oli -7,7 milj. euroa (-5,3 % edelliseen vuoteen verrattuna)
  • Tilikauden tappio oli -15 miljoonaa euroa

Avainluvut

2019 2020 2021
Liikevaihto, Meur 95,6 67,2 68,8
Investoinnit, Meur 11,7 23,8 18
Taseen loppusumma, Meur 504,0 489,9 442,0
Liikevaihdon muutos, % -1.1 -29.6 2.5
Liikevoitto/henkilötyövuosi, 1 000 euroa 212 -31 -99
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3.9 -0.5 -1.7
Omavaraisuusaste, % 66.6 65.4 68.2

 

Valtion kustannustukea Helsingin Satama Oy sai vuoden 2021 aikana 1,2 milj. euroa.

Kaikkiaan yhtiön käyttökulut olivat 31,7 milj. euroa, mikä on 14 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kehittämisohjelman toteuttamisen myötä purettavien rakenteiden osalta tehtiin tilikaudelle 2021 noin 1,5 miljoonan euron verran lisäpoistoja.

Satamapidon liiketoiminnan tulot ovat luonteeltaan pääosin liikennemäärien mukaan muuttuvia. Kulupuoli taas koostuu luonteeltaan pääosin kiinteistä kuluista. Nyt vaikuttavan pandemian kaltaisessa tilanteessa vaikuttavien sopeuttamistoimien toteuttaminen oli haastavaa.

Tuottavuus laski tuloksen mukana

Helsingin Satama Oy:n tuottavuutta seurataan tuottavuusindeksillä sekä liikevoitto/henkilötyövuosi -tunnusluvulla.

Vuonna 2021 yhtiön kokonaistuottavuuden kehitystä kuvaava tuottavuusindeksi laski 90,7 pisteeseen, mikä on 1,5 pistettä vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Pandemian vaikutukset Sataman liiketoimintaan näkyvät myös liikevoitto/henkilötyövuosi -luvun laskuna. Se oli -99 000 euroa (2020: -31 000 euroa).

Investoinnit

Helsingin Sataman investointien kokonaismäärä oli noin 18 milj. euroa vuonna 2021.
Vuosaaren väylän syvennys valmistui suunnitellun mukaisesti aikataulussa ja se otettiin käyttöön marraskuussa 2021.

Vuoden merkittävimpiä investointeja olivat

  • Vuosaaren väylän syvennys (8,0 milj. euroa)
  • Vuosaaren laituripaikan VA8 kaksoisramppi (2,9 milj. euroa)
  • Vuosaaren roro-ramppien ja pistolaitureiden jatko (0,9 milj. euroa)
  • Vuosaaren päällysrakennustyöt (0,8 milj. euroa)
  • Katajanokalle rakennettu uusi muuntamo (0,7 milj. euroa)
  • Länsisatama, Royal pysäköintitalon pysäköintilaitteistot ja ohjelmistot (0,7 milj. euroa)