Yksiköity tavaraliikenne ylsi ennätykseen

Hapag-Lloydein konttialus Vuosaaren satamassa.

Helsingin Satama -konsernin kautta kulki vuonna 2021 kaikkiaan 14,4 miljoonaa tonnia tavaraa (+8 % verrattuna vuoteen 2020), ja yksiköity tavaraliikenne ylsi ennätykseen.

Rahtiliikenne Helsingin Satamassa jatkui vilkkaana ja osaltaan turvasi poikkeuksellisissa oloissa päivittäistavaratuotteiden sekä mm. teollisuuden tarvitsemien raaka-aineiden ja tarvikkeiden saatavuutta Suomessa.

Globaalin meriliikenteen häiriöt kuten konttipula ja konttirahtien hintojen kova nousu sekä maaliskuinen Suezin kanavan tukkeutuminen näyttäytyivät Helsingin satamassa lähinnä perävaunuilla kuljetetun tavaraliikenteen kasvuna.

Konsernin kokonaistavaraliikenne vuonna 20201 oli 14.4 miljoonaa tonnia (+8 %). Vientiä oli 7,7 miljoonaa tonnia (9,3 %) ja tuontia 6,6 miljoonaa tonnia (+ 5,6 %).

Viennin pääartikkeleita ovat metsäteollisuustuotteet, koneet ja laitteet, tuonnissa korostuvat päivittäistavarakaupan tuotteet.

Tavaraliikenne

Tonnia 2 019 2 020 2 021 Muutos% 21/20
Yksiköity tavara 11 721 000 11 113 000 12 141 000 +9,2 %
   Tuonti 5 422 000 5 201 000 5 522 000 +6,2 %
   Vienti 6 300 000 5 912 000 6 619 000 +12,0 %
Bulkkitavaraliikenne 1 171 000 1 371 000 1 376 000 +0,3 %
Break Bulk 772 000 683 000 719 000 +5,3 %
Ulkomainen liikenne 14 270 000 13 245 000 14 243 000 +7,5 %
Rannikkoliikenne 149 000 63 000 130 000 +106,0 %
Kokonaistavaraliikenne 14 419 000 13 307 000 14 373 000 +8,0 %
Kontit, TEU 534 000 509 000 467 000 -8,3 %
Rekat, perävaunut ja muut, kpl 601 000 598 000 664 000 +11,1 %

* TEU (twenty-foot equivalent unit) = 20 jalkaa pitkä merikontti

Yksiköidyn tavaraliikenteen vienti kasvoi 12 %

Suurin osa Helsingin Sataman kautta kulkevasta tavarasta on Suomen ulkomaankaupan yksiköityä tavaraliikennettä, eli rekoissa, perävaunuissa ja konteissa kuljetettua rahtia.

Vuonna 2021 yksiköityä rahtia kulki Helsingin Sataman kautta 12,1 milj. tonnia (+9,2 %). Tuontia siitä oli 5,5 miljoonaa tonnia (+6,2 %) ja vientiä 6,6 miljoonaa tonnia (+ 12,0 %).

Yksiköidyn tavaraliikenteen määrä oli 12,5 milj. tonnia (+9,3 %), josta tuontia oli 5,7 milj. tonnia (+6,2 %) ja vientiä 6,9 milj. tonnia (+12,1 %).

  • Konttiliikenteen määrä laski tonneissa mitattuna 2,6 %. Konttiliikenteen määrä oli 467 000 TEU:ta* (-8,3 %). Konttiliikenteen osuus yksiköidystä tavaraliikenteestä oli reilut 31 %.
  • Rekkoja ja perävaunuja Helsingin sataman kautta kulki kaikkiaan 657 000 yksikköä (+10,7 %), mikä vastaa 8,4 miljoonaa tonnia rahtia (+15,5 %). Rekkojen ja perävaunujen osuus Helsingin sataman kautta kulkeneesta yksikköliikenteestä oli 69 %.

Kolme tonneissa suurinta kauppakumppanimaata olivat suuruusjärjestyksessä kuten edellisenäkin vuonna Viro (5,5 M ton), Saksa (3,4 M ton) ja Alankomaat 1,4 M ton).

Yksiköity tavaraliikenne 2021, TOP 3 maat

Milj. tonnia
Viro 5,5
Saksa 3,4
Alankomaat 1,4

Vuosaaren sataman liikenne

2019 2020 2021
Kontteja TEU 533 000 507 000 467 000
Trailereita ja rekkoja  235 000 261 000 292 000
Laivakäyntejä  2 354 2 395 2 543
 Matkustajia 271 000 203 000 231 000

 

Bulk ja breakbulk liikenne

Helsingin Sataman bulkkitavaraliikenne koostuu pääasiassa kivihiilen tuonnista sekä sellun viennistä. Helsingin Satama Oy:n kautta kuljetetun bulkkitavaraliikenteen määrä vuonna 2021 oli 979,5 tuhatta tonnia (-0,6 %). Koko konsernin osalta bulkkitavaraliikenne pysyi lähellä edellisvuoden tasoa 1 829,9 tuhannessa tonnissa (+0,5 %).

Sataman kautta tuodaan irtolastina kivihiiltä Helen Oy:n tarpeisiin. Kivihiiltä kuljetettiin Helsingin satamien kautta irtolastina noin 530 000 tonnia tonnia, mikä on 11 % edellisvuotta vähemmän.
Break bulkin määrä kaikkiaan oli 719 180 tonnia, mikä on 5,3 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Loviisan satama

Helsingin Sataman tytäryhtiön Loviisan sataman päävientituotteita olivat antrasiitti sekä vilja, jonka satoa kesän kuumuus kuritti.
Kokonaisliikenne Loviisan Satamassa oli 734 234 tonnia, mikä oli 6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (780 860 tonnia).

Ulkomaan tavaraliikennettä oli 635 058 tonnia, josta tuontia oli 215 396 tonnia (+19,7 %) ja vientiä 419 662 tonnia (-18,0 %). Kotimaan rannikkoliikennettä oli 39 147 tonnia ja terminaaliliikennettä 60 029 tonnia.

Kantvik

Liikenne Helsingin Satamalle kuuluvalla Kirkkonummen Kantvikin etelälaiturilla kasvoi edellisvuoteen verrattuna 44,0 %:a ollen 199 tuhatta tonnia.

Kantvikin satama palvelee lähistön teollisuutta ja sen kautta kulkee pääasiassa raaka-aineita. Liikenteestä oli 87 % tuontia.