Syvennetty väylä lisää tehokkuutta laivaliikenteeseen

Ruoppaajan koura nostaa materiaalia satama-altaasta.

Marraskuussa valmistunut Vuosaaren meriväylän syvennys mahdollistaa Helsingissä käyvien rahtialusten lastikapasiteetin kasvun ja lisää sataman kilpailukykyä.

Suurin osa Suomen päivittäistavaratuotteista, sekä mm. teollisuuden tarvitsemia raaka-aineita ja tarvikkeita kulkee Helsingin satamien kautta. Poikkeuksellisina ajanjaksoina yhteiskunnan toimivuuden elinehto on toimiva merenkulku.

Meriväylän syvennys valmistui

Helsingin Sataman ja Väyläviraston yhteinen Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämishanke valmistui marraskuussa aikataulussa, alittaen samalla kustannusarvion. Keväällä 2020 aloitettu hanke maksoi 26,5 miljoonaa euroa. Alkuperäinen budjettiarvio oli yli kymmenen miljoonaa euroa enemmän. Lisäksi hankkeelle on myönnetty 20 prosentin EU CEF-tuki, jonka tarkoituksena on kehittää liikenteen tehokkuutta ja vähentää ympäristöhaittoja.

Syvennetyllä meriväylällä ja osassa satama-allasta on nyt 13 metrin kulkusyvyys, mikä mahdollistaa entistä suurempien alusten käynnit. Rahtialusten lastikapasiteetin kasvu tuo merkittäviä kuljetuskustannussäästöjä, pienentää alusliikenteen ympäristövaikutuksia sekä lisää Helsingin Sataman kilpailukykyä.

Työ sujui turvallisesti hankkeen loppuun saakka. Syventäminen toteutettiin vilkkaasti liikennöidyllä vesialueella ja se vaati merkittäviä panostuksia alusliikenteen, huviveneilyn ja työkoneiden yhteensovittamiseen.
Lue lisää väylän syvennyshankkeesta.

Toimivampaa ja kestävämpää satamaa

 • Maaliskuussa Ruokavirasto siirsi rajatarkastusasemansa Hakuninmaalta Vuosaaren satamaan. Porttialueella toimiva asema nopeuttaa monien sataman asiakkaiden asiointia rajatarkastuksessa.
  Lue lisää tarkastusasemasta.
 • Vuosaari-Muuga yhteyden lähtöselvityskentälle rakennettiin kevään 2021 aikana tullilain vaatimat tarkastustilat Muugan liikennettä varten.
 • Vuosaaren satamaan alettiin keväällä 2021 rakentamaan kaksoisramppia Tallinnan Muugaan kulkevan ro-pax-liikenteen käyttöön. Kahden autorampin samanaikainen käyttö satamassa nopeuttaa ajoneuvojen lastaamista ja lyhentää alusten kääntöaikoja. Kesällä 2022 valmistuva uusi ramppi mahdollistaa jopa 3 ro-pax-aluskäyntiä päivässä.
  Lue lisää kaksoisrampin rakentamisesta.
 • Satama valmistautuu entistä suurempien alusten tuloon mm. leventämällä neljää peräporttipaikkaa, jotka ovat roro-laivaliikenteen käytössä. Viimeinenkin peräportin levennys valmistunee alkuvuodesta 2022. Tämän lisäksi jatketaan yhtä pistolaituria n 50 metriä.
 • Entistä valovoimaisempien ledien kehittymisen myötä Vuosaaren sataman valaistusjärjestelmässä siirrytään led-valaistukseen. Energiatehokkuus pienentää sataman hiilijalanjälkeä ja ledit parantavat myös valaistuksen säätömahdollisuuksia. Lisäksi niillä on hyvä suuntaavuus sekä ihmisen näölle edullinen ja hyvä värintoistokyky, mikä parantaa merkittävästi työturvallisuutta ja työskentelymukavuutta satamassa. Vuonna 2021 Vuosaaren sataman suljetulla satama-alueella saatiin vaihdettua noin 70 % valaistuksesta ledeihin. Hanke viedään päätökseen keväällä 2022.

Smart Port hanke eteni Länsisatamassa

 • Satama hakee sekä henkilöautojen että rekkaliikenteen lähtöselvitykseen älyratkaisuilla entistä joustavampaa ja tehokkaampaa matkaanlähtöä sekä parempaa ajoneuvokohtaista opastusta.
  Länsisatamassa laivamatkustajien henkilöautoliikenteen Smart Port -porttijärjestelmä eteni vuonna 2021 testikäyttöön. Älyteknologian avulla autoista saadaan mittatiedot järjestelmään automaattisesti ja niiden perusteella näyttötaulut ohjaavat auton suoraan oikealle odotuskaistalle.
  Lue lisää porttijärjestelmästä.