Ilmastotavoitteet haastavat toimijoita

 

Kaksi lokkia istuu pollarin päällä Vuosaaren sataman laiturilla.

Maailmanlaajuinen kaupan epätasapaino jatkui edelleen vuonna 2021 COVID-19 -pandemian vuoksi ja toisaalta EU julkaisi kesällä 2021 Fit for 55 -paketin, joka kertoo vahvasta tahtotilasta päästä merenkulun hiilineutraaliuteen. Siinä ehkä kaksi kuluneen vuoden suurinta kaupan ja merenkulun haastajaa.

Koronavirus muunnoksineen levisi laajasti ja virusaaltojen takia otettiin käyttöön rajoituksia ja satamiakin suljettiin. Ne voivat aiheuttaa talouden heilahteluja myös vuonna 2022.

Pandemia-ajan alun säikähdyksen jälkeen kulutus alkoi lisääntyä ja varsinkin verkkokauppaostosten määrä alkoi kasvamaan. Samaan aikaan tuotantoa oli monin paikoin vähennetty. Konttien seisominen väärissä paikoissa ruuhkautti monia isoja satamia. Pandemia sai maailmalaajuiset tavaroiden toimitusketjut epätasapainoon.

Nyt maailmankauppa on jo ylittänyt kriisiä edeltäneen tasonsa, tavaroiden ja investointihyödykkeiden kysyntä on vahvaa. Silti Aasian viennin ja tuonnin epätasapaino sai aikaan globaalia pulaa rahtikonteista. Pitkittyneet konttien odotusajat ovat jumittaneet aluksia maailman suuriin satamiin, konttirahtien kustannukset ovat kasvaneet huimasti ja toimitusajat muuttuneet epävarmoiksi. Vaikutukset ovat näkyneet yrityksille ja tavalliselle kuluttajalle tuotteiden saatavuusongelmina. Suomen huoltovarmuutta konttikriisi ei ole vaarantanut.

Kaupan logistiikan tilannetta ei helpottanut maaliskuussa sattunut Ever Givenin onnettomuus Suezin kanavassa. Alus juuttui kiinni ja esti kuuden päivän ajan koko liikenteen keskeisellä logistiikkareitillä. Kerrannaisvaikutukset tavaratoimituksiin ympäri maailman olivat mittavat.

Vuoden 2021 lopulla toimitusketjut olivat hiljalleen toipumassa tilanteesta. Konttirahtien hintojen nousun myötä on kuitenkin nähtävissä, että rahtikuljetuksia on jonkin verran siirretty konteista rekkojen ja perävaunujen kuljetettavaksi.

Turun yliopiston vuosittain julkaiseman Varustamobarometrin 2021 mukaan varustamoiden liikevaihdossa ja kapasiteetin käyttöasteessa näkyi vuonna 2021 hyvää kehitystä. Varustamoiden mukaan kapasiteetin rajallisuus ja osaavan merihenkilöstön saatavuus sekä työvoimakustannusten nousu ovat nyt kasvua rajoittava tekijöitä.

Uutta teknologiaa ja energianlähteitä tarvitaan

Merilogistiikassa, kuten monilla muillakin aloilla on käsillä ilmaston muutokseen liittyvät haasteet, joiden ratkaiseminen tulee vaatimaan suuria taloudellisia panostuksia ja uutta teknologiaa. Reittien ja kuljetusten optimointi ovat perinteisiä keinoja hillitä päästöjä ja energiankulutusta, mutta ne yksinään eivät riitä. Fossiilisia polttoaineita tullaan myös merenkulussa vähitellen korvaamaan uusiutuvilla vaihtoehdoilla.
Polttoaineiden hinnat nousivat voimakkaasti vuonna 2021. Vähähiilisten polttoaineiden tai energian korkea hinta sekä niiden saatavuushaasteet hidastavatkin hiilineutraaliuden tavoittelua ja niitä pidetään kasvun esteinä.

Sääntelyllä kohti ilmastotavoitteiden saavuttamista

Euroopan komissio julkaisi heinäkuussa 2021 laajan Fit for 55 -säädösehdotuspaketin. Sen tarkoituksena on varmistaa, että EU saavuttaa ilmastovälitavoitteensa vuonna 2030, jolloin unionin kasvihuonekaasupäästöjen halutaan olevan 55 % pienemmät kuin vuonna 1990. Varsinainen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2050. Komission ehdotuksilla on pitkän aikavälin vaikutuksia monille toimialoille, myös satamiin ja logistiikkaan pelkästään päästökaupan poistamisen ja uusiutuvan energian käytön tavoitteiden muutosten myötä.
Helsingin Sataman omaa Hiilineutraali satama 2035 -ohjelmaa alettiin toteuttaa vuonna 2019. Se tähtää Helsingin Sataman oman toiminnan hiilineutraaliuteen ja satama-alueen hiilidioksidipäästöjen vähentämisen yli 30 prosentilla vuoteen 2035 mennessä. Parhaillaan Satamassa arvioidaan, miten ohjelmaa voidaan kiristää niin, että tavoitteet saavutettaisiin jo vuonna 2030.

Lähteet:
Varustamobarometri 2021, Turun Yliopiston Brahea-keskus.
OP ekonomistit, Talouden näkymät joulukuu 2021.
Työ ja elinkeinoministeriön tiedote 14.7.2021: EU:n Fit for 55 -ilmastopaketti tiukentaisi uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tavoitteita