Helsingin Satama Suomen porttina maailmaan

Takana on toinen poikkeuksellinen koronavuosi, siihen Helsingin Satama lähti varovaisen optimistisin näkymin. Koronarokotteiden myötä toivottiin matkustajien palaavan laivoille jo kevään kuluessa. Todellisuudessa alkuvuosi toteutui hyvin hiljaisena ja kesäkauden matkustajaliikenne oli pettymys uuden virusvariantin myötä.

Valopilkku merimatkailulle oli Tukholman reitin avautuminen pitkän tauon jälkeen. Syksyä kohden merimatkustus hieman vilkastui, mutta loppuvuodesta jälleen uusi pandemian vaihe leikkasi sitä radikaalisti. Kaikkiaan Helsingin sataman kautta kulkeneiden matkustajien määrä, alle 4 miljoonaa, jäi jopa 70 % pandemiaa edeltäneistä ajoista.

Ville Haapasaari, Helsingin Sataman toimitusjohtaja

Vuonna 2021 korostui edelleen yhteistyön merkitys, jotta terveysturvallisuusjärjestelyt saatiin toteutettua nopeasti muuttuvien sääntöjen mukaisesti. Tässä viranomaisyhteistyössä onnistuimme hyvin ja matkustajatyytyväisyys säilyi hyvällä tasolla. Lisäksi saimme asiakkailtamme kiitosta koronahaasteisiin reagoinnista.

Onneksi vuoden 2022 alussa tilanne on siinä mielessä olennaisesti parempi verrattuna vuoden takaiseen, että suuri osa niin suomalaisista kuin eurooppalaisistakin on jo pariin, kolmeen kertaan rokotettu. Uskomme matkustajamäärien lähtevän kasvuun vuoden 2022 aikana, ja yltävän pandemiaa edeltävälle tasolle 2023 lopulla tai viimeistään vuonna 2024.

Koronan tuoma kuoppa eurooppalaisen talouskehitykseen ja Suomen vientiteollisuuteen taittui 2021. Myös Helsingin sataman rahtiliikenne toipui hyvin ja erityisesti roro-liikenne kasvoi voimakkaasti. Yksikköliikenteessä ylsimme 12,1 miljoonalla tonnilla kaikkien aikojen ennätykseen. Näkymät vuoden 2022 tavaraliikenteelle ovat valoisat.

Yhtiön liikevaihto jäi vuoden 2020 tasolle ja yhä jouduimme tekemään kustannusten sopeuttamistoimenpiteitä. Niistä huolimatta tulos painui 15 miljoonaa tappiolle, sillä suunnaksi halusimme ottaa koronasta toipumisen ja valmistautumisen matkustajien paluuseen.

Vuoden mittaan jatkoimme määrätietoisesti lukuisten kehityshankkeiden edistämistä tilanteesta huolimatta. Teimme töitä tehokkuuden parantamiseksi ja erityisesti ympäristöinvestointien läpiviemiseksi. Vuoden hienoin saavutus oli Vuosaaren meriväylän syventäminen yhdessä Väyläviraston kanssa. Syvennetty väylä mahdollistaa entistä suurempien alusten käynnit Vuosaaressa. Meriliikenteen tehokkuus tuo mukanaan ympäristöetuja. Matkustajien pysäköintipalveluja ja tilojen viihtyisyyttä parannettiin vuoden aikana – matkustuksen palautumista jo ennakoiden.

Omistajamme Helsingin kaupunki uudisti syyskuussa kaupunkistrategiansa. Satamatoiminnan merkitys tunnistettiin erinomaisesti ja samalla se, että sataman pitkän tähtäimen kehittämisohjelma tukee kaupungin kasvun strategiaa. Kolmisen vuotta olimme tehneet skenaarioita ja selvityksiä siitä, miten Helsingin satamatoimintoja tulisi järjestää uudelleen.

Nyt iloitsemme nyt siitä, että Helsingin Sataman kehittämisohjelma  sai vihreää valoa kaupunginhallitukselta tammikuussa 2022. Ohjelma antaa meille ja asiakkaillemme toiminnan suuntaviivat pitkälle tulevaisuuteen. Edessämme on koko 2020-luvun paljon pääkaupunkiseudun ja koko Suomen kannalta merkityksellistä työtä.

Kolmannen koronavuoden lähtiessä käyntiin voin sanoa, että Satama ja sen asiakkaat ovat pärjänneet hyvin vaativissa ja muuttuvissa tilanteissa. Haluan kiittää siitä Helsingin Sataman omaa henkilöstöä ja asiakkaita sekä yhteistyökumppaneitamme. Sujuvan yhteistyön merkitys on tullut todistettua!

Ville Haapasaari,
Helsingin Sataman toimitusjohtaja