Sosiaalinen vastuu – tavoitteena hyvinvointi

Sataman sosiaalisen vastuunkannon tavoitteena on hyvinvoiva satamayhteisö, toimivat naapuruussuhteet kaupungin asukkaisiin sekä toiminnan positiivisten yhteiskunnallisten vaikutusten vahvistaminen.

Helsingin Satama palvelee Helsingin seudun ja koko maan elinkeinoelämää ja hyvinvointia. Pandemia-aikana Helsingin Satama turvasi osaltaan Suomen huoltovarmuutta ja varmisti päivittäistavaratuotteiden sekä teollisuuden tarvitsemien raaka-aineiden ja tarvikkeiden saatavuutta.

Helsingin Satama haluaa tarjota turvallisen työympäristön työntekijöilleen samoin kuin kaikille muille satama-alueella työskenteleville. Satama on luotettava työnantaja ja yhteistyökumppani, toimii avoimesti ja muita toimijoita osallistavasti helsinkiläisten ja suomalaisten hyvinvoinnin eduksi. Hyvät suhteet lähialueiden kanssa ja kaikkien viihtyminen sataman läheisyydessä on tärkeä asia Satamalle.