Hyvää naapuruutta rakennetaan yhdessä asukasyhdistysten kanssa

Hyvä naapuruus eri satamanosien läheisten asukkaiden kanssa on tärkeää, koska Sataman toiminta näkyy vahvasti heidän arjessaan. Asukasyhdistysten kanssa tehtävää työtä jatkettiin tiiviisti myös vuonna 2021.

Lähialueen viihtyisyys ja siitä huolehtiminen on osa Helsingin Sataman arkista työtä. Kaupunkiliikenteen sujumisen parantamisen kehitystyötä tehdään kaupungin kanssa yhteistyössä. Satamalla on myös omia, alueellaan toteutettavia digitaalisia hankkeita, joiden tavoitteena on saada laivaan nousua entistä joustavammaksi.

Satama on halunnut tehdä työtään kasvollisemmaksi osallistumalla paikallisiin asukastapahtumiin ja -iltoihin, alueen taidehankkeisiin sekä jalkautumalla keväisin ja syksyisin siivouspäiviin alueella. Yhteydenpito toiminta-alueiden asukasyhdistysten kanssa on osa normaalia toimintaa.

Kuva Vuosaaren Satamapäivän nettisivuston yläosasta, jossa on kuvassa paljon ihmisiä tutustumassa Vuosaaren satamapäivään.

  • Vuonna 2021 yhteyttä pidettiin lähialueiden asukasyhdistysten kanssa tapaamalla Satamatalossa, verkkotilaisuuksina ja sähköpostien välityksellä. Niissä käytiin läpi Sataman kehittämisohjelmaan liittyviä ja muita lähialueiden asukkaiden kysymyksiä ja toiveita.
  • Facebook, Twitter, Linked-in ja Instagram -somekanavilla Satama käy keskustelua satamatoimintaan liittyvistä asioista. Sataman somekanavilla on yhteensä yli 9 000 seuraajaa. Vuonna 2021 tärkeiksi teemoiksi nousivat matkustaminen ja korona, sataman ympäristöinvestoinnit ja pysäköinti matkustajasatamissa.
  • Vuosaaren satamapäivää ei vuonna 2021 pandemiatilanteen takia voitu järjestää perinteisin menoin Vuosaaren sataman alueella, korvaavana toimena Helsingin Satama oli vahvasti mukana Visit Vuosaaren toteuttamassa Vuosaaren satamapäivän uudessa verkkosivustossa. Satamaa tehtiin tutuksi virtuaalisesti. Tutustu verkkosivustoon.
  • Helsingin Satama järjesti jälleen kesäkuussa ja syyskuussa 2021 Jätkäsaaren naapurustossa siivousiltapäivän, jolla haluttiin osallistua henkilökohtaisesti alueen viihtyvyyden parantamiseen: sataman väki keräsi talkoilla roskia Länsiterminaalin ja Huutokonttorin väliltä.

Mainemittausta jätkäsaarelaisten keskuudessa

Jätkäsaari on Helsingin satamaosista vilkkain. Satama mittauttaa säännöllisesti mainettaan ja sen kanssa korreloivaa sidosryhmätukeaan Jätkäsaaren asukkaiden keskuudessa saadakseen tutkittua tietoa tämän sidosryhmän suhtautumisesta satamaan.

Tutkimus on toteutettu Luottamus&Maine-mallilla vuosina 2016, 2017, 2019 ja 2020. Vuonna 2021 tutkimusta ei tehty, vaan seuraavan kerran se toteutetaan vuonna 2022.

  • Sataman mainearvosana jätkäsaarelaisten keskuudessa on viimeisimmän, vuoden 2020 tutkimuksen mukaan 3,45 eli hyvin lähellä hyvän arvosanan rajaa.

Satama tuki merellistä toimintaa

Helsingin Satama haluaa pitää huolta toimintaympäristöstään. Sataman yhteiskunnallinen tuki kohdistuu ensisijaisesti merelliseen toimintaan, jolla on Sataman vastuullisuuden kassa samansuuntaisia, yhteistä etua edistäviä tavoitteita.

  • Helsingin Satama tukee Helsingin yliopiston Itämeri-tutkimusta kolmevuotisella (2020 – 2022) lahjoitusohjelmalla. Varoilla yliopisto on palkannut tohtorikoulutettavan tutkimaan merituulivoimaan liittyviä mahdollisuuksia Suomessa. Lue lisää lahjoitusohjelmasta. Lue lisää tutkimuksesta.
  • Helmikuussa 2021 Satama myönsi tukea Helsingin meripelastusyhdistys ry:lle, Merimiespalvelutoimistolle, Suomen merimieskirkolle sekä Suomen meripelastusseuralle.
  • Satama osallistui jälleen vuonna 2021 Itämerityöhön Baltic Sea Action Groupin joulukampanjan kautta.
  • Joulukuussa Satama tuki lähialueen vähäosaisia Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyön avulla.