Taloudellinen vastuu – satamatoiminnan positiiviset vaikutukset jatkuvat vahvoina

Helsingin Satama toimii taloudellisesti kestävästi ja luo kansallista ja alueellista hyvinvointia. Vakaa taloudellinen tulos on perusta yhtiön vastuulliselle toiminnalle.

Satamassa pidetään huolta liiketoiminnan kannattavuudesta, kilpailukyvystä ja tehokkuudesta. Tavoitteena on hyvä tulos, josta jaettavaa riittää yhtiön omistajalle Helsingin kaupungille ja sen asukkaille.

Pandemian ja matkustusrajoitusten takia yhtiön tulos jäi vuonna 2021 tappiolliseksi.
Kokonaisuutena yhtiön taloudellinen asema on kuitenkin edelleen vahva.

Vuonna 2021:

  • Helsingin Sataman suora verojalanjälki oli 3 miljoonaa euroa.
  • Satama maksoi kaupungille korkoja ja vuokria yhteensä 19 miljoonaa.

Vaikka koko vuoden 2021 jatkunut pandemia vaikutti negatiivisesti erityisesti Sataman matkustajaliiketoimintaan, Satama jatkoi investointiohjelmaansa määrätietoisesti. Lue lisää sataman investoinneista luvussa 2.

Helsingin satamatoiminnan positiiviset taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset jatkuvat vahvoina, vaikka pandemia-ajalta ei tutkimustuloksia olekaan. Vuonna 2019 tehdyn selvityksen mukaan ala työllistää välillisesti ja välittömästi yhteensä 15 000 henkilöä, ja matkustajien tuomat tulot pk-seudulle 805 000 000 €. Lue lisää Helsingin satamatoiminnan vaikuttavuudesta. 

Hiilijalanjälkilaskelmia selvitetään

Satama suosii mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia ja satamatoiminnan energiatehokkuutta parantavia investointeja. Rakentamisen ja rakennusten käytön aikaisten hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä halutaan merkittävästi vähentää Sataman toimintojen aiheuttamia negatiivisia ilmastovaikutuksia.

  • Vuonna 2021 Helsingin Sataman kilpailutuksissa otettiin käyttöön malli, jossa tarjouspyynnöissä pyydetään kilpailutuksiin osallistuvilta toimittajilta hiilijalanjälkilaskelma. Vuoden 2021 kilpailutuksissa Satama vastaanotti kaikista merkittävistä palvelukokonaisuuksista palvelutoimittajilta hiilijalanjälkilaskelman, jonka perusteella kehittämistoimet ovat mahdollisia tulevien sopimuskausien aikana.
  • Loppuvuodesta 2021 Helsingin Satama käynnisti projektin, jossa suunnittelu- ja konsultointiyhtiö AFRY Finalnd suunnittelee laskurin Sataman investointien päästölaskentaa varten. Työ henkilökunnan koulutuksineen valmistuu keväällä 2022. Päästölaskennan toteuttaminen osana investointipäätöksiä lisää ymmärrystä eri investointivaihtoehtojen ilmastovaikutuksista.

Vastuullinen hankinta

Helsingin Satama edistää kestävää kehitystä tukevaa liiketoimintaa yhteistyössä asiakkaidensa ja alihankkijoidensa kanssa. Hankintaprosessia kehitetään niin, että ympäristökriteerit ja hankinnoista aiheutuva hiilijalanjälki on entistä helpompi ottaa huomioon.

  • Helsingin Satamassa toimittajien ja alihankkijoiden suoriutumista arvioidaan myös ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun osa-alueilla. Vuonna 2021 toimittaja-arviointiprosessin jalkauttamista jatkettiin voimassa olevien sopimustoimittajien kanssa.