Vaikuttava satama – Helsingin satamatoiminnan positiiviset vaikutukset yltävät koko maahan

Helsingin Satama Oy huolehtii omien työntekijöidensä, mutta myös lähitoiminta-alueidensa asukkaiden ja toimijoiden hyvinvoinnista. Satamatoiminnan positiiviset yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset yltävät vielä pidemmälle – koko Suomeen.

  • Toisena pandemiavuonna 2021 Helsingin Satama jatkoi osaltaan Suomen huoltovarmuuden turvaamista ja varmisti päivittäistavaratuotteiden sekä mm. teollisuuden tarvitsemien raaka-aineiden ja tarvikkeiden saatavuutta.

Koko Suomen satama

Helsingin Satama on Helsingin seudun elinkeinoelämää palveleva logistiikan tärkeä solmukohta, jolla on merkittävät positiiviset vaikutukset sekä aluetalouteen että työllisyyteen.

  • Sataman taloudelliset kokonaisvaikutukset ovat 4,1 miljardia euroa vuodessa, ja merenkulku- ja satamasidonnaisten työpaikkojen työllisyysvaikutus on 25 100 henkilötyövuotta. *
    Pääkaupungin satamatoiminta on kuitenkin merkittävää myös koko Suomen hyvinvoinnin kannalta. Alueellisten vaikutusten lisäksi Helsingin satamien kautta kulkevan rahti- ja matkustajaliikenteen vaikutukset ulottuvat käytännössä koko maahan.
  • Helsingin Satama on maan suurin satama sekä kappaletavara- että matkustajaliikenteenä mitattuna: Helsingin osuus Manner-Suomen ja muiden maiden välisestä matkustajaliikenteestä on noin 80 prosenttia, ja Helsingin Sataman osuus kappaletavaraliikenteestä on noin puolet koko Suomen satamien tonnimäärästä. *

 

*Tiedot selviävät keväällä 2019 valmistuneesta Turun yliopiston Brahea-keskuksen toteuttamasta Helsingin Sataman vaikuttavuustutkimuksesta.

Tutustu tarkemmin: Helsingin Sataman vaikuttavuustutkimus 2019