Ympäristövastuu – satama-alueiden hiilidioksidipäästöt vähenivät 12 %

Länsiterminaali 2:n katolle asennetut paneelit tuottivat aurinkosähköä.

Helsingin Sataman satama-aluilla tuotetut hiilidioksidipäästöt vähenivät 12 % edellisestä vuodesta. Suurin vähenemä oli alusliikenteen päästöissä.

Helsingin satama-alueiden hiilidioksidipäästöjen kokonaiskuva rakentuu alus- ja työkonepäästöistä, kumipyöräliikenteen päästöistä sekä satamayhtiön oman toiminnan päästöistä. Selvästi merkittävin rooli on alusliikenteellä.

Alusten päästöt Helsingin Sataman hallinnoimilla suljetulla satama-alueella sekä vesialueilla lasketaan mukaan satama-alueen päästöihin. Satamaan tulo, laiturissaolo, manööveraukset sekä satamasta lähtö lasketaan mukaan. Maaliikenteen osalta mukaan lasketaan päästöt, jotka syntyvät suljetulla satama-alueella.

Koronapandemian ja matkustusrajoitusten takia satamaliikennettä oli vuonna 2021 tavallista selvästi vähemmän. Tämä vaikutti positiivisesti satama-alueen hiilidioksidipäästöihin.

Alusliikenteen hiilidioksidipäästöt vähenivät

Vuonna 2021 satama-alueiden päästöjen kokonaismäärä oli 67 100 CO2 tonnia. Edelliseen vuoteen verrattuna vähenemä oli 9 300 tonnia ja 12 %.

Päästöluokittain absoluuttiset hiilidioksidipäästöt olivat:

 • Aluspäästöt 51 600 tonnia (-16 % verrattuna vuoteen 2020)
 • Työkonepäästöt 7 600 tonnia (+ 3 %)
 • Kumipyöräliikenteen päästöt 6 300 tonnia (+ 4 %)
 • Oman toiminnan päästöt 1608 tonnia (+ 10 %)

Vähähiilisten työkoneiden vaihtoehtoja selvitettiin

Helsingin Satama edistää toimillaan myös vähäpäästöisen maaliikenteen ratkaisuja. Työkoneiden ja autoilun sähköistämisellä ja niihin liittyvällä toimintaympäristön rakentamisella on tässä merkittävä rooli.

 • Helsingin Satama oli mukana VTT:n tutkimuksessa, jossa selvitettiin Vuosaaren satamassa työkoneiden vähähiilisiä vaihtoehtoja. Huhtikuussa julkaistun selvityksen mukaan vähennystoimet pitäisi priorisoida lukkeihin ja terminaalitraktoreihin, sillä nämä konetyypit kattavat arviolta yli kolme neljäsosaa Vuosaaren satama-alueen työkonepäästöistä. Sähköistäminen näyttäisi sekä päästö- että kustannustehokkaalta ratkaisulta.
  Selvityksessä ehdotetaan myös uusien teknologioiden pilotointia vuosille 2021–2027 sekä laadittiin satamaoperaattorien käyttöön laskentatyökalu työkonepäästöjen ja -kustannusten arvioimiseksi.
  Lue lisää selvityksestä
 • Keväällä 2021 käyttöönotetussa Satamaparkkitalossa on 18 sähköautojen latauspaikkaa. Premium pysäköintipaikalla sähkö sisältyy pysäköinnin hintaan.
 • Loppuvuodesta Satamassa tehtiin päätös työautoille tarkoitetun sähköautojen latausinfran lisäämisestä Satamatalon luokse. Varsinainen rakentaminen tehdään vuonna 2022.