Oman toiminnan hiilijalanjälki – terminaalien energiankäyttöä tehostetaan

Satamayhtiön itse käyttämä energiamäärä pysyi lähes edellisen vuoden tasolla. 64 % käytetystä energiasta oli hiilivapaasti tuotettua. Terminaalien energiankäyttöä tehostamalla käytetyn energian määrää aiotaan saada vielä laskemaan.

Helsingin Sataman tavoitteena on olla hiilineutraali omien päästöjensä osalta vuoteen 2035 mennessä. Satama etenee kohti tavoitettaan parantamalla energiatehokkuutta, siirtymällä LED-valaistukseen, tehostamalla lämmön kierrätystä ja talteenottoa, parantamalla kiinteistöjen resurssitehokkuutta ja lisäämällä omaa aurinkoenergian tuottoa.

Kiinteistöjen energiankäyttö nousi hieman

Helsingin Satama siirtyi hankkimaan hiilivapaata sähköä jo vuonna 2020 ja jatkoi käytäntöä vuonna 2021. Sataman osalta hiilidioksidipäästöjä syntyikin lähinnä kiinteistöjen lämmityksestä.

 • Sataman kokonaisenergian käyttö vuonna 2021 oli 25 800 MWh (+ 9%), mistä hiilivapaan energian osuus oli 64 %. (2020: 68%)
 • Hiilidioksidipäästöjä syntyi 1600 tonnia (+ 7%).

Helsingin Satama tuotti itse uusiutuvaa sähköä entistä enemmän. Vuonna 2020 Vuosaaren sataman tullirakennusten ja Länsiterminaali 2:n katolle asennetut paneelit tuottivat aurinkosähköä entisten paneelistojen lisäksi.

Kaikkiaan Helsingin Satama tuotti uusiutuvaa sähköä yhteensä 190 MWh.

Matkustajaterminaalien energiaremontti alkoi

Panostukset mm. yhtiön oman energiankäytön vähentämiseen sekä itse tuotetun uusiutuvan energian käyttöön jatkuivat:

 • Merkittävin päästöjä vähentävä toimenpide on vuoden lopulla käynnistetty terminaalirakennusten energiatehokkuusprojekti, joskin iso osa saavutettavasta energiasäästöstä näkyy vasta vuosina 2022-23.
  Projekti aloitettiin Länsiterminaali 2:sta ja vuonna 2022 töitä jatketaan Katajanokalla ja Olympiaterminaalilla. Valmista tulee vuoden 2022 loppuun mennessä. Talotekniikkaa optimoidaan käytön tehostamiseksi ja vanhoissa kiinteistöissä myös uusitaan tekniikkaa ja laitteita.
  Projektilla vähennetään energiankulutusta terminaaleilla, lisätään itse tuotetun, uusiutuvan energian määrää sekä säästetään rahaa. Matkustajille muutokset konkretisoituvat entistäkin mukavampana ja tasalaatuisempana hengitysilmana.Projektin ansiosta Helsingin Sataman omat hiilidioksidipäästöt pienenevät vuosittain noin viisisataa tonnia.
  Lue lisää energiatehokkuusremontista
 • Vuonna 2021 alkoi laaja Vuosaaren satama-alueen valaistuksen päivitys, missä kaasupurkausvaloja vaihdetaan LED-valoiksi. Noin 2/3 vaihdettavista valoista vaihdettiin 2021, ja projekti valmistuu 2022. Energiatehokkuusprojekti säästi arviolta n. 280 MWh vuonna 2021, ja tulee säästämään vuosittain n. 830 MWh kun projektin kaikki valot on vaihdettu.
 • Suomen WWF auditoi Helsingin Sataman pääkonttorin ympäristöohjelman huhtikuussa ja Satamatalo on nyt WWF:n sertifioima Green Office. Pääkonttorin ympäristöjärjestelmä vastaa WWF:n kriteerejä, ja satamassa ollaan sitoutuneita toiminnan jatkuvaan parantamiseen.
  Lue lisää Green Office merkistä
 • Eteläsatamalla, Länsisatamalla ja Vuosaaren satamalla on ympäristönsuojelulain mukaiset ja toimintaa ohjaavat ympäristöluvat. Ne asettavat satama-alueiden melulle ja päästöille sekä jätehuollolle minimitasot, mutta toiminnan tavoitteet ovat huomattavasti korkeammalla. Uudenmaan ELY-keskus määräaikaistarkasti ympäristöluvat marraskuussa 2021 ja tarkastus läpäistiin hyvin vähäisin huomioin.
 • Satama päivitti vuonna 2020 saamansa kestävästä matkailuista kertovan Sustainable Travel Finland -merkin toimintasuunnitelman ja merkin käyttöoikeus uusittiin. Visit Finland voi myöntää merkin yrityksille, jotka täyttävät matkailun taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden kriteerit.